2 years ago

Tochinoshin vs Tamawashi - Haru 2020, Makuuchi - Day 8

MISELET Sumo