3 years ago

saima+sultan rahi-dila tehar ja yar da nazara lain de

Maqbool Abbasi
maqbool abbasi