3 năm trước

TV256 Điện Đàm Với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc Về Thay Đổi Thế Chế Chính Trị

TV256
TV256 Điện Đàm Với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc Về Thay Đổi Thế Chế Chính Trị:
Thay đổi thể chế chính trị là nhu cầu cấp bách của Việt Nam, trước Đạo Luật Nhân Quyền Và Dân Chủ Cho HongKong vì TT Trump vừa ký vào đạo luật này và chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, cùng những lời bình luận phản biện.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video