किन्नरांच्या जीवनाशी निगडित काही महत्तवपूर्ण गोष्टी!

  • 5 years ago
यांच्या ताळ्या आणि बोल चालच्या पद्धतीने कोणीपण यांना ओळखून घेतात की हे किन्नर आहे. आमच्या येथे यांचे बरेच नाव असतात, किन्नर, हिजड़ा, षंढ आणि काय काय.

Recommended