3 years ago

দেখোরো দেখো জান্নাত কি হুর/DEKHORE DEKHO JANNAT KI HOOR

Jakir Hasan
MOVIE-BODLA
DIRECTOR-AZIM
SINGER-RUNA LAILA
LYRIC-MASUD KORIM/GAZI MAJHARUL ANOWER
MUSIC-SUBOL DAS