3 years ago

E 6 - P 1 - مصر باستان: پیشینه هرم های مصر / Ancient Egypt: The history of Pyramids

Persian 10Gan
دهگان:

قسمت 6 - بخش 1

مصر باستان: پیشینه هرم های مصر

بی گمان هرم های سه گانه مصر ، نام آورترین و برجسته ترین سازه های ساخته شده در دوران باستان می باشند که تنها بازمانده از شگفتی های هفتگانه جهان بشمار می آیند و تا کنون ، بسیاری از راز های آنان برای ما آشکار نشده است.
رودخانه نیل بنیادی ترین سبب پدید آمدن تمدن مصر باستان به شمار می آید چرا که جلگه کرانه این رود ، بستر کشاورزی گسترده ی را فراهم می نمود که توان افزایش باشندگان این سرزمین را امکان پذیر می ساخت.
این سرزمین در حدود 3150 سال پیش از میلاد به دو بخش پایین دست و بالا دست تقسیم میشد که به دست نارمر ، نخستین فرعون مصر به یک پارچگی رسید و یکمین دودمان پادشاهی در این سرزمین بنیاد نهاد شد.

تا کنون 138 هرم در اندازه های گوناگون در مصر یافت شده است که بیشتر آنها در دوره باستانی مصر یعنی میان سال های 2600 تا 1500 پیش از میلاد ساخته شده اند و کهن ترین آنها هرم پلکانی جوزر می باشد که ساخت آن در سال 2620 پیش از میلاد پایان پذیرفته است این بنا به گمان بسیاری ، کهن ترین بنا ساخته شده با سنگ های تراش خورده می باشد که هنوز هم استوار برجای مانده است.
سازه جوزه ، نخستین تجریه مصریان برای ساخت هرم بوده است ، چرا که سازه آن به شکل هرم کامل نیست و از شش سطح تشکیل شده که بر روی هم و با اندازهٔ کم‌شونده قرار گرفته‌اند ، بلندای این سازه شصت و دو متر بوده است که با روکشی از سنگ آهک سپید پوشانده شده بود.
این بنا بر روی آرامگاه فرعون جوزر ساخته شده بود که در دهلیزی ، در ژرفای 27 متری از روی زمین قرار گرفته است.
هرم جوزر در دو طبقه ساخته شده است که با سنگ های گرانیت سرخ پوشانده شده اند، جایگاه اصلی در طبقه زیرین قرار داشت و ورودی محل دفن، دریچه‌ای دایره‌ای مانند بود که پس از مرگ جوزر آن را با تخته سنگی گرانیتی به وزن سه تن مسدود کردند.

سنفرو در سال 2613 پیش از میلاد به قدرت رسید و چهارمین دودمان پادشاهی مصر آغاز شد در دوران فرمانروایی او روش ساخت هرم پیشرفت فراوانی داشت و سه هرم مدیوم ، هرم خمیده و هرم سرخ یادگار دوران فرمانروایی اوست که در منطقه دهشور جای دارند ، دهشور نام گورستانی پادشاهی است در کرانه باختری رود نیل که در ۴۰ کیلومتری قاهره پایتخت مصر قرار دارد.
هرم مدیوم به شکل نیمه کاره از دوران دودمان سوم بجای مانده بود که پس از هرم جوزر ساخته شده است معمار این دو بنا ایمهوتِپ دانشمند همه‌چیزدان مصر باستان بود ، او در دودمان پادشاهی سوم مصر باستان و در دستگاه فرعون جوزر در جایگاه صدر اعظمی خدمت می‌کرد ، وی همچنین کاهن بزرگ نیایشگاه خدای خورشید در ایونو بود. او نخستین معمار، مهندس و فیزیکدانی است که ما در تاریخ نامش را می‌دانیم همچنین ایمهوتِپ از انگشت‌شمار کسانی است که پس از مرگ، تندیسش ساخته شد حال آنکه او از خاندانی اشرافی نبود.

نویسنده و گوینده: محمد آمیغی

Videos & Photos:

Google Map
https://www.youtube.com/user/googlemaps

Naked Science
https://www.youtube.com/user/PioneerProductionsUK

Mareen El Masry
https://www.youtube.com/user/Mareenono/featured

Юлия Смирнова
https://www.youtube.com/channel/UCeZIvN_30KLGTmEBnG9sQ1g

Marc Kensa

Original soundtrack:

Hunger, Thirst" by Epidemic Sound"
“Arabian Nightfall”
“Ancient Desert”
”Sad Ambient ” by Johannes Bornlöf
Royalty Free

Ending soundtrack:

"MT" by Babak Vaziri

English Subtitle By
Farzam Vanaki

Written and Narrated by
Mohammad Amig

Browse more videos

Browse more videos