3 years ago

Okinoumi vs Kakuryu - Natsu 2019, Makuuchi - Day 9

MISELET Sumo