4 years ago

Lean manufacturing i lean management

Poka-Yoke
Oba wyrażenia, "lean manufacturing" i "lean management" często stosowane są zamiennie.

Czy słusznie?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. W niektórych obszarach obie definicje pokrywają się, jednak nie można powiedzieć, że lean manufacturing i lean management to to samo.

Dlaczego?

Pod koniec lat czterdziestych ubiegłego wieku, w zakładach produkcyjnych Toyoty powstała koncepcja zakładająca, iż sukces przedsiębiorstwa może przynieść zminimalizowanie marnotrawstwa ("wyszczuplanie") wraz z największą dbałością o wysoką jakość wytwarzanych produktów. To właśnie w ten sposób powstały podwaliny pod lean manufacturing (lean production). Koncepcja ta została oficjalnie tak nazwana dopiero w 1988 roku w jednej z publikacji Johna Krafcika. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na https://ochmalina.pl/lean-manufacturing-a-lean-management/. Znajdziecie tu nie tylko historię powstania lean manufacturing, ale również bardziej szczegółowe omówienie różnic pomiędzy lean manufacturing i lean management.

Lean manufacturing stosowany w Toyocie przyniósł jej niebywały sukces (który nota bene nie słabnie nawet do dziś). Nic więc dziwnego, że zaczęto z ogromnym zainteresowaniem przyglądać się tej koncepcji. Zwrócono uwagę na fakt, iż jest ona na tyle uniwersalna, że - po oczywistym dostosowaniu - może być stosowana nie tylko w odniesieniu do przedsiębiorstw produkcyjnych, ale także wszelkich innych organizacji i działów firmy.

Tak oto powstała koncepcja lean management.

Jak więc widać, główna różnica pomiędzy lean management a lean manufacturing leży w zakresie, jaki obejmują. Lean manufacturing dotyczy produkcji, natomiast lean management - także innych działów firm i innych organizacji.