4 years ago

Noha, Majlis, Meva Khan Kaleri, Siraiki Noha, Shabe bedari (na ja na ja meda akbar na ja) (Azan Ali Akbar a.s) (Masaib Ali Akbar a.s), Matamdar (jholo da bister baba banawe) (sam po sakina a.s)

Imran World Presenter
Noha, Majlis, Meva Khan Kaleri, Siraiki Noha, Shabe bedari (na ja na ja meda akbar na ja) (Azan Ali Akbar a.s) (Masaib Ali Akbar a.s), Matamdari (jholo da bister baba banawe) (sam po sakina a.s)

Browse more videos

Browse more videos