4 yıl önce

AKŞAM SEFASI KORO - Yâ Rabbi Zâtın Hakkı Çün

Nafi Tuncer
YÂ RABBİ ZÂTIN HAKKI ÇÜN
Yâ Rabbi zâtın hakkı çün
Göster bize cemâlini
Cümle sıfatın hakkı çün
Göster bize cemâlini

A sultanım sen var iken
Yâ ben kime yalvarayım
İsmin gani settar iken
Yâ ben kime yalvarayım
Makam: Sabâ İlâhi
Güfte: Yûnus EMRE
Beste: ?

(AKŞAM SEFASI - HOŞGELDİN RAMAZAN-2008)
Yöneten (Şef): Suat YILDIRIM