THVL | Vòng chung kết 5 -Tiếng hát PTTH Vĩnh Long: Nguyễn Phạm Tố Quyên - Trị An âm vang mùa xuân

  • 5 năm trước
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvl.vn
Subscribe: https://www.youtube.com/THVLGiaiTri/?sub_confirmation=1
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV
Google Plus: https://www.google.com/+THVLGiaiTri