4 năm trước

Đêm Tâm Sự Karaoke - Tone Nữ l Beat Nhạc Sống l Minh Duc Karaoke

MINH DUC KARAOKE
Ca khúc: Đêm Tâm Sự
Sáng tác: Trúc Phương
Karaoke by Minh Duc Karaoke

Donate: https://goo.gl/x6JwXG

Fanpage: https://www.facebook.com/MinhDucKaraoke

Thank you for watching the video!

#karaoketonenu #karaoketonenu #karaokevongnhancuoi #vongnhancuoikaraoke #minhduckaraoke

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video