Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
14 năm trước

Mexicools vs MNM vs L.O.D 2005 vs Blue Bloods 28.10.05

Rey
WWE Smackdown! 28.10.05
Mexicools (Super Crazy & Psicosis)(w/Juventud) vs MNM (Joey Mercury & Johnny Nitro)(w/Melina) vs L.O.D. 2005 (Road Warrior Animal & Heidenreich)(c) vs Blue Bloods (William Regal & Paul Burchill) in a WWE Tag Team Championship Fatal Four Way Match