4 năm trước

Thày Thích Thông Lai công bố tình trạng khẩn cấp chiến tranh sắp sửa xảy ra và kêu gọi các sĩ quan trong quân đội đừng trả thẻ Đảng mà quay súng vào giặc cộng và giặc Tàu. Sẽ có một cuộc Tổng Biểu Tình sắp xảy ra tại VN

TV256
Thày Thích Thông Lai công bố tình trạng khẩn cấp chiến tranh sắp sửa xảy ra và kêu gọi các sĩ quan trong quân đội đừng trả thẻ Đảng mà quay súng vào giặc cộng và giặc Tàu. Sẽ có một cuộc Tổng Biểu Tình sắp xảy ra tại VN

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video