Xem toàn màn hình
4 năm trước

Quá cảm động khi nghe Dân Làm Báo Phỏng vấn Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Từ đó, lòi ra bọn cầm quyền Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, mới chính là bọn phản quốc.

TV256
Quá cảm động khi nghe Dân Làm Báo Phỏng vấn Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Những giọt nước mắt của Quỳnh chứng minh Quỳnh là một phụ nữ Việt Nam yêu nước. Và từ đó, chúng ta, toàn dân có thể khẳng định ngay, bọn cầm quyền Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, mới chính là bọn phản quốc.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video