Cải Lương : Đêm Lạnh Chùa Hoang - Phần 1/3 (Minh Vương, Lệ Thủy, Hoài Thanh)

  • 6 năm trước
Cải Lương : Đêm Lạnh Chùa Hoang (Minh Vương, Lệ Thủy, Hoài Thanh, Phượng Liên, Thanh Thanh Tâm, Bảo Linh, Vân Chung, Phương Quang, Hoàng Hải, Bảo Chung... )
Phần 1 :
Phần 2 : https://dai.ly/x6v1b5v
Phần 3 : https://dai.ly/x6v1b5w
Xem thêm
- Cải Lương Tuồng Cổ : https://dailymotion.com/user/CaiLuongTuongCo
- Cải Lương Tâm Lý Xã Hội : https://dailymotion.com/user/CaiLuongXaHoi
- Cải Lương Tổng Hợp : https://dailymotion.com/user/CaiLuongVietNam