4 năm trước

Cách làm BÁNH TRUNG THU NHÂN TIRAMISU kiểu quý tộc vô cùng độc đáo mà cực dễ làm

Bestie.vn - Bạn Thân Phái Đẹp
Bestie.vn - Bạn Thân Phái Đẹp
INGREDIENTS
A. Dough
110 g (1 cup less 1 tbsp) AP flour
20 g (3 tbsp) cocoa powder
80 g (1/4 cup) golden syrup
10 g (2 tsp) oil

B. Fillings
250 g coffee mungbean fillings
70 g cream cheese

C. Egg wash
1 egg yolk
1/2 egg white
1 - 2 tsp water
1 tsp oil

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video