Phần công bố kết quả của vòng Trình diễn 2 - Giọng hát Việt 2018

5 năm trước
Phần công bố kết quả của vòng Trình diễn 2 - Giọng hát Việt 2018. Xem thêm trên http://www.yan.vn

Duyệt thêm video