5 years ago

İTALİYA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLDİ

Trend Video az
İTALİYA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLDİ