Search
Library
Log in
Watch fullscreen
4 years ago

Abc song 123 video Counting Fisher Price Learning Letters Puppy Shapes colors and fun Songs Rhymes

gerardestela8140
Abc song video 123 Counting Fisher Price Learning Letters Puppy Shapes colors and fun Songs Rhymes.\r
A fun-filled app that features babys favorite Laugh & Learn™ Puppy charer! Babies are encouraged to inter with engaging animations, sing-along songs & sound effects.\r
\r
Download @ iTunes: \r
\r
Download @ Google Play:\r
\r
Features:\r
• 4 Modes of play:\r
1. ABC - Touch the screen to advance through the alphabet with fun animations. After letter “Z”, sing and dance along to the abc song.\r
2. 123 - Touch the screen to advance through numbers 1-10, at the end sing along to the counting song.\r
3. Shapes & Colors - Touch the screen to learn about shapes and colors through fun animations.\r
4. Music - Touch the screen to sing and dance to 4 songs!\r
• Tilt the device to hear Puppy giggle! \r
• Teaches letters A-Z, numbers & counting 1-10, shapes, colors, and ion/re-ion\r
Fisher Price Letras de Aprendizaje Cachorro ABC 123 Contar Formas colores y canciones divertidas rimas.\r
ABC Videos by StoryBots – Learn the Alphabet with Fun, Original Song About Letters A-Z iPad/Android\r
\r
Fisher Price обучения Письма Щенок АВС 123 Подсчет Формы цвета и забавные Песни Rhymes\r
Fisher Price obucheniya Pisma Shchenok AVS 123 Podschet Formy tsveta i zabavnyye Pesni Rhymes\r
فيشر السعر رسائل التعلم جرو ABC 123 عد الأشكال الألوان و أغاني ممتعة القوافي\r
\r
Fisher Price Learning Letters Puppy ABC 123 Comptage Formes couleurs et amusantes chansons Rhymes\r
\r
费舍尔价格快报学习ABC小狗计数123颜色整形和有趣的歌韵\r
Fèi shě ěr jiàgé kuàibào xuéxí ABC xiǎo gǒu jìshù 123 yánsè zhěngxíng hé yǒuqù de gē yùn\r
Fisher Price Learning Letters Puppy ABC 123 Menghitung Membentuk warna dan Lagu menyenangkan Rhymes\r
\r
Fisher Harga Surat Pembelajaran Puppy ABC 123 Mengira bentuk warna dan Lagu seronok Rhymes\r
\r
ราคาที่ชาวประมง การเรียนรู้ ลูกสุนัข ตัวอักษร เอบีซี 123 นับ รูปร่าง สีและ เพลง สนุก เพลง\r
Rākhā thī̀ chāw pramng kār reīyn rū̂ lūk s̄unạk̄h tạw xạks̄ʹr xe bī sī 123 nạb rūpr̀āng s̄ī læa phelng s̄nuk phelng

Browse more videos

Browse more videos