5 năm trước

Im lặng khi sai Im lặng khi đúng im lặng cho qua đi Im lặng để trưởng thành Nhưng ĐỪNG im lặng trước cái ác !

Video nổi bật
Im lặng khi sai
Im lặng khi đúng
im lặng cho qua đi
Im lặng để trưởng thành
Nhưng ĐỪNG im lặng trước cái ác !

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video