Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
3 năm trước|11 lượt xem

Scientists Accidentally Create Mutant Enzyme That Eats Plastic Bottles

ZeeTV
1 million plastic water bottles are sold every minute. Only 14% are recycled. But don’t worry – scientists accidentally stumbled on a way to fix the problem.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video