Việt Nam ơi, đến bao giờ mới hết được những cảnh này. Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ gần đến thế. 20 người đang bơm hóa chất độc hại vào tôm, họ

  • 6 năm trước
Việt Nam ơi, đến bao giờ mới hết được những cảnh này. Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ gần đến thế. 20 người đang bơm hóa chất độc hại vào tôm, họ đang bào mòn đồng bào của mình!
Hãy CHIA SẺ thông tin này để mọi người được biết ạ!