Đừng Nói Xa Nhau | Ngọc Hân, Khưu Huy Vũ

  • 6 năm trước
Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ, Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ, Mình đã đi chung trên con đường dang dỡ, Mình đã gieo neo nghe chóp bể mưa nguồn, Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương, Đời hay nói rằng "yếu là chết Ở trong lòng một ít, Vì mấy khi yêu mà chẵng được được người yêu, Cho ... cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu, Người ta phụ hoặc thờ chẳng biết, Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu, Đừng khóc cho tương lai, Mai thuyền ngược về đâu, Với một tiếng tin yêu nhau, mối tình đẹp ngàn sau.

FOLLOW:

- Variety TV Music - https://www.dailymotion.com/longnc
- Variety TV Food - https://www.dailymotion.com/uploadnph
- Variety TV Cartoon - https://www.dailymotion.com/hangnp
- Variety TV Beauty - https://www.dailymotion.com/mknupload
- Variety TV View Clips - https://www.dailymotion.com/viewclipdotk

(Chúc Các Bạn Xem Video Vui Vẻ).