5 years ago

Pokémon GO Gym Battles 3 Gyms Gen 2 starters Cyndaquil Totodile Chikorita Politoed Porygon 2 & more

edwardbenny4651
GEN 2 Gym Battles - Pokémon GO Gym Battles 3 Gyms Cyndaquil Totodile Chikorita Politoed Noctowl Porygon 2 Sudowoodo Donphan Exeggutor Nidoking Flareon Crobat Vaporeon Espeon Hitmonchan Hitmonlee Slowking Ariados & more #pokemongo #pokemon pokémon go in Alaska