CJ Saqib Nisar Jo Zuban Hamare Khilaaf Istemal Ker Rehe Hai Woh Unhe Zeb Nahi Deta, Phir Imran Khan Aur CJP Main Kia Far

  • 6 years ago
CJ Saqib Nisar Jo Zuban Hamare Khilaaf Istemal Ker Rehe Hai Woh Unhe Zeb Nahi Deta, Phir Imran Khan Aur CJP Main Kia Faraq Reh Jata Hai - Nawaz Sharif