Giọng Ca Dĩ Vãng | Khưu Huy Vũ, Lưu Ánh Loan

  • 6 năm trước
Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát, thì anh tay phiếm nắn nót cung đàn. Từng nhịp nhặt khoan anh ru hồn theo tiếng tơ , nhẹ nhàng lời ca em thăng trầm theo từng lúc , và rồi hờn yêu em mỗi lần em hát sai , em nũng nịu cười nói sai là tại anh. Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai, Hoa mai giăng ngập nẻo đường em đi. Rồi em đành chối tiếng giao hoà. Từ ly là tiếng thét đau lòng sầu đơn lối. Ai đang xây mộng cát vàng cao sang. Ai đem cung nhạc tiếng đàn gieo hoang. Lời ca ngày ấy đã xa rồi. Mà sao còn chuốt mãi cung đàn vọng về tim. Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát, Thì ai thay thế nắn nốt cung đàn. Từng điệu nhặt khoan ai sẽ dìu theo tiếng em , và rồi hờn yêu không còn như ngày trước, và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, Cung lỡ giây chùng mấy ai đàn đừng sai.

FOLLOW:

- Variety TV Music - https://www.dailymotion.com/longnc
- Variety TV Food - https://www.dailymotion.com/uploadnph
- Variety TV Cartoon - https://www.dailymotion.com/hangnp
- Variety TV Beauty - https://www.dailymotion.com/mknupload
- Variety TV View Clips - https://www.dailymotion.com/viewclipdotk

(Chúc Các Bạn Xem Video Vui Vẻ).

Được khuyến cáo