5 yıl önce

Canlıların ortak yaşamı evrim teorisinin sonudur

A9 TV
A9 TV
Farklı türler arasındaki simbiyotik ilişki evrim teorisi açısından hiçbir şekilde açıklanamayacak bir durumdur. Burada çok azını anlattığımız ortak yaşam örnekleri evrimin sahte mekanizmalarının mantıksızlığını açıkça ortaya koyar. Evrimciler ortak yaşam süren canlıları “olağanüstü bir durum”, “bu ilişkileri tanımlamak çok zordur” gibi üstü kapalı ve kaçamak cevaplarla geçiştirmeye çalışır. Çünkü simbiyotik ilişki içinde olan canlılar birbirleriyle yardımlaşarak yaşamlarını devam ettirirler. Bu da evrim teorisinin ana fikrini yani canlılar arası rekabet düşüncesini tamamen çürütür. Darwin'e göre tek başlarına yaşam mücadelesi içinde olması gereken canlılar birbirlerine fayda sağlamaktadır. Türlerin birbirlerine fayda sağlamasının evrim teorisinin sonu olduğunu Darwin kendisi açıkça itiraf etmiştir:

 

“Eğer bir türdeki herhangi bir yapıya ait bir parçanın başka bir türe faydalı olmak üzere oluştuğu kanıtlanabilirse, bu benim teorimin sonu olur. Çünkü doğal seleksiyonda böyle bir durum olamaz.” (Türlerin Kökeni, 1859, Bilimin Başyapıtları Baskısı, s. 164)

 

Evet, Darwin bu sefer haklı. Ne diyor? Eğer bir tür başka türe faydalı oluyorsa bu teorimin sonu olur. Ortak yaşam süren türler birbirlerine fayda sağlıyor ve bu gerçek de daha birçok gerçek gibi Darwin teorisinin sonu olmuştur.

 

Simbiyotik ilişkiler Darwin'in teorisi için tam bir engeldir. Darwinistlerin simbiyotik yaşamlar için öne sürdükleri çaresiz açıklama ortak yaşam süren canlıların birlikte evrimleştiği gibi hiçbir gerçekliği ve tutarlılığı olmayan bir izahtır. Çünkü bu canlıların büyük bölümünde biri olmadan diğerinin yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Bu durumda eğer bir canlının sözde evrimleşerek var olduğu iddia edilse bile diğeri olmazsa hayatta kalamazlar. Yaşamlarını devam ettirebilmek için belli hayvanlara ihtiyaç duyan bitkiler o hayvanlar henüz ortaya çıkmadan nasıl var olabilmişlerdir? Aynı şekilde başka hayvanların varlığına gerek duyan hayvanlar aynı anda var olmadan nasıl hayatta kalabilmişlerdir? Bu noktada evrim teorisi tam bir çıkmaz noktadadır. Darwinistler ortak yaşam süren canlıların sözde evriminin aşama aşama nasıl gerçekleştiğine dair hiçbir açıklama getirememiştir. Çünkü bütün canlıları olduğu gibi ortak yaşam süren canlıları da Allah bütün özellikleriyle birlikte bir anda yaratmıştır.

http://www.a9.com.tr/izle/267932/Belgesellerden-Secme-Bolumler/Canlilarin-ortak-yasami-evrim-teorisinin-sonudur
A9 uygulama mobil linkler :

A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700
A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730

A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv
A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo