Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
5 năm trước

Goku Super Saiyan 2 vs Caulifla Super Saiyan 2 - Dragon Ball Super Episode 113 English Sub

collinsm0r1127
Goku continues his battle with Jiren as he unleashes his Kaioken x20 and lands some damaging blows. However, Jiren wasn’t at full power yet? Jiren’s Ki is terrifying, and Goku is in trouble. In desperation, Goku prepares his trump card technique. 

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video