Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
5 năm trước

Super Saiyan Blue Kaioken Goku vs Super Saiyan Kefla - Dragon Ball Super Episode 115 English Sub

kaiser1nq89857
Goku continues his battle with Jiren as he unleashes his Kaioken x20 and lands some damaging blows. However, Jiren wasn’t at full power yet? Jiren’s Ki is terrifying, and Goku is in trouble. In desperation, Goku prepares his trump card technique. 

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video