5 năm trước

Gia Cát Lượng và trận đồ Bát Quái bí ẩn: Xếp bằng đá nhưng uy lực ngang 10 vạn quân

OneView VietNam
[Huyền Bí TV] - Gia Cát Lượng (181 - 234) được người đời vinh danh là “vạn đại quân sư”. Nhưng ít ai biết rằng ông cũng là một nhà sáng chế, nhà phát minh đại tài, là tác giả của nhiều ý tưởng quân sự độc đáo. Trong cả đời dụng binh của mình, ông có biết bao nhiêu kế hay, mưu lạ: “Thuyền cỏ mượn tên” lừa Tào Tháo, “Giả thần giả quỷ” gặt lúa ở Lũng Thượng, “Không thành kế” đuổi 15 vạn quân Tư Mã Ý hay “Trâu gỗ ngựa máy” vận lương… Tuy nhiên, lần dùng “kỳ binh” ngoạn mục nhất phải kể đến là khi Gia Cát Lượng phục sẵn trận đồ Bát Quái, bức cho tướng nước Ngô là Lục Tốn nguy khốn một phen. Điều này được thuật lại khá chi tiết trong “Tam Quốc diễn nghĩa” hồi thứ 84. Hãy cùng Huyền Bí TV theo dõi bạn nhé!

-----Kênh-----
Neews: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
Thế Giới Ngầm: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1

-----Website-----
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: http://NewsTV4y.blogspot.com
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://vnShowbizPlus.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc
------

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video