Search
Library
Log in
Watch fullscreen
5 years ago

Thử nghiệm webgame Sentinel Heroes

GameLandVN
GameLandVN
Thử nghiệm webgame Sentinel Heroes phiên bản tiếng Anh. Phiên bản tiếng Việt của Sentinel Heroes sẽ được Soha Game phát hành với tên gọi Đấu Trường DotA trong thời gian sắp tới.

Vietnamese gaming news: http://gamelandvn.com
Vietnamese mobile gaming news: http://mobile.gamelandvn.com
Vietnamese League of Legends cosplay: http://lol.anhgame.com
Vietnamese League of Legends news: http://lol.gamelandvn.com
English League of Legends news: http://lol.gamelandvn.com