5 years ago

LMHT: Nguồn gốc điệu nhảy của DJ Sona (DJ Sona Dance Reference)

GameLandVN
GameLandVN
Điệu nhảy của DJ Sona được Riot Games lấy cảm hứng từ điệu nhảy Caramelldansen (DJ Sona dance is a reference to Caramelldansen).


Vietnamese gaming news: http://gamelandvn.com
Vietnamese mobile gaming news: http://mobile.gamelandvn.com

Browse more videos

Browse more videos