5 năm trước

Tuyệt Phẩm Song Ca | Dương Hồng Loan, Luu Chí Vỹ

Variety TV Music
- Đính Ước - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Làm Dâu Xứ Lạ - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Em Về Kẻo trời mưa - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Trộm Nhìn Nhau - Dương Hồng Loan Luu - Chí Vỹ.
- Mai Lỡ Mình Xa Nhau - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Giọng Ca Dĩ Vang - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Như Một Cơn Mê - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Nếu Đời Không có anh - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Chuyện Tình Nghèo - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Nói với người tình - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Phận Gái Thuyền Quyên - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Chuyến đò không có em - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Gõ cửa trái tim - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Sầu tím thiệp hồng - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Ước mộng đôi ta - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Tâm sự với em - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Nếu anh đừng hẹn - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Loài hoa không vỡ - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Lại nhớ người yêu - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Không phải tại chúng mình - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Tình đời - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Người phu kéo mo cau - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Hai đứa giận nhau - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Phượng buồn - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.
- Kỉ niệm nào buồn - Dương Hồng Loan - Luu Chí Vỹ.

https://www.dailymotion.com/longnc
https://www.dailymotion.com/uploadnph
https://www.dailymotion.com/hangnp
https://www.dailymotion.com/mknupload

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video