Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
3 năm trước|5 lượt xem

President Donald J. Trump arrives at Camp Humphreys in South Korea.

USA
President Donald J. Trump arrives at Camp Humphreys in South Korea.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video