6 лет назад

DIY - Fishing Tips - 7 Ways Hook Dead shrimp on the Fish Hooks- 7 Cách Móc Tôm Chết

Kevovas
Tip of the amateur angler, how to catch fish with prawns as bait. \r
How prawns on the hook combination. \r
Prawns die work very well. \r
Prawns also work very well.\r
New Guide shrimp fishing lures used fishing \r
-Shrimp as bait for most species. If you go fishing for the first time at a Lake fishing services that do not even know what to fishing, lures the stars\r
Do not fret, lets not make a Lang shrimp fresh from the market, even stink\r
Even frozen shelled shrimp please bring it stinks though, lets hook to hook, I believe that you will have many opportunities to catch fish\r
\r
Hướng dẫn người mới câu dùng mồi tôm câu cá\r
-Tôm làm mồi cho hầu hết loài cá . Nếu bạn đi câu lần đầu tại một Hồ câu dịch vụ nào đó, còn không biết sẽ câu cá gì ,mồi ra sao\r
Bạn đừng băn khoăn, hãy kiếm một Lạng tôm không còn tươi ở chợ ,thậm Chí bốc mùi\r
Ngay cả tôm Đông lạnh đã bóc vỏ bạn hãy đem theo dù nó bốc mùi ,hãy móc vào lưỡi câu ,tôi tin rằng bạn sẽ có nhiều cơ hội bắt cá

Просматривать другие видео

Просматривать другие видео