5 years ago

Nóng BOT l tuyên bố chơi hết nguyên dàn xe SH nếu BOT Cai Lậy không dẹp

KimTheil24132988
Cập Nhật l BOT 17-8 l BOT Cai Lậy xã trạm nhưng tài xế đi qua vẫn phản đối.
Nóng BỘT l Nhạc Chế BOT Cai Lậy l Cô Gái Trạm Thu Phí Cai Lậy Gởi tặng ca khúc này đến các bác tài, xin được đồng hành và tiếp.
Bộ Giao thông quyết định giảm phí BOT Cai Lậy Phí qua trạm BOT Cai Lậy được giảm từ 35.000 xuống còn 25.000 đồng cho mỗi xe 12 chỗ trở xuống.
Nóng l Thành phần xấu trà trộn chửi thề gây rối làm mất hình ảnh Tài Xế khi qua trạm BOT Cai Lậy.

Browse more videos

Browse more videos