Ara
Kitaplık
Oturum açın
Tam ekran izle
5 yıl önce

Kenneth Keathley: “Eski Dünya” Yaratılış İnancı Neden Doğrudur

A9 TV
A9 TV
Hıristiyan dinbiliminde dünyanın yaratılışı için birkaç farklı açıklama var. Bildiğimiz kadarıyla, siz “eski dünya yaratılışı” inancını destekliyorsunuz. Sizin görüşünüzün dinbilim ve bilimsel açıdan neden doğru olduğunu bize açıklar mısınız?

Ben eski dünya görüşünü savunuyorum. Yani bilimadamlarının dediği gibi dünyanın yaşının 4 milyar, evrenin yaşının ise 13.8 milyar olduğuna inanıyorum. Hıristiyanlıkta dünyanın yaşının genç veya yaşlı olması ile ilgili herhangi bir akide veya doğrulama mevcut değil. Kilise’nin tarihi boyunca dinbilimciler farklı görüşler içinde oldular. Bazı din adamları Kutsal Kitap’ta Yaratılış 1 ve 2 bölümlerini dünyanın yaşının sadece 6 bin yıl olduğu şeklinde yorumladılar.

Aziz Augustinus gibi diğerleri ise İncil’de anlatılan yedi günlük yaratılışı her biri 24 saatten oluşan günler olarak kabul etmediler. Aslında Hıristiyanlık inancında dünyanın yaşı konusundaki görüşlerde bir serbestlik söz konusu. Bence Yaratılış kitabı yakından incelenirse, özellikle Yaratılış 1., 2. ve 3. bölümlere bakıldığında 24 saate dayalı bir yorumlamanın yapılamayacağı açıkça görülür.

Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle metin içinde “gün” kelimesi üç farklı şekilde kullanılıyor. Bu demektir ki, her “gün” 24 saatlik bir zaman dilimi olarak anlaşılmamalı. Çünkü metinde söz edilen birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün için sabah ve akşam vakitlerinin belirtilmesi gerekirdi. Örneğin, birinci günün akşamı ve sabahı, ikinci günün akşamı ve sabahı, üçüncü günün akşamı ve sabahı gibi.

Bu şekilde düşündüğünüzde, bunun 24 saatlik bir zaman dilimi olmadığını görürsünüz. Akşamdan sabaha kadar geçen süre aslında bir gün bile değildir. Akşamdan sabaha geçen sürede gerçekte geceden bahsedilir. Söz konusu olan ise Allah’ın yaratmak için belirlediği süredir, bunun ardından bir dinlenme süresi [Allah’ı tenzih ederiz] olduğu söylenir.

Dolayısıyla, metin dikkatle okunduğunda Yaratılış 1 bölümünün gerçek bir 24 saatlik zaman diliminden söz etmediği anlaşılır. Bu nedenle ben dünyanın “eski” olduğunu görüşünü güvenle benimsiyorum. Çünkü bu görüş İncil’de ilgili metinde yer alan bilgiyle tam uyumlu, aynı zamanda son bilimsel bulguları doğruluyor.

 

 

http://www.a9.com.tr/izle/258100/Liderler-ve-Dusunurler-Baris-Din-ve-Politika-Hakkinda-Ne-Diyor/Kenneth-Keathley-“Eski-Dunya”-Yaratilis-Inanci-Neden-Dogrudur
A9 uygulama mobil linkler :

A9 TV iphone : http://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv/id432879700
A9 Radyo iphone : https://itunes.apple.com/tr/app/a9-tv-radio/id929302730

A9 TV Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.client.a9tv
A9 Radyo Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chelik.clients.a9radyo