6 năm trước

Cột phát sóng Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã Kỳ Anh cao gần 100m cũng bị cơn bão quật đổ

VN Tin Nhanh 24h

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video