Haplos Teaser Ep. 31: Gayuma laban sa tunay na pag-ibig

  • 7 years ago
Tuluyan na kayang mawawala ang bisa ng gayuma ni Lucille kay Gerald?