5 ปีที่แล้ว

ドリフター の ジョーク。 茶とけんのハチャメチャ算数親子

Kamui Comedy Channel

ค้นดูวิดีโอเพิ่มเติม

ค้นดูวิดีโอเพิ่มเติม