6 years ago

Sayyed Zaire Naqvi Reciting Mai Hoon Ik PHOOL Aza Khanay Ka at Imam Bargah Bait ul Qaim Brampton Canada

Sayyed Zaire Naqvi
Kalaam : Janab Kazim Jarvali Sahib (India)
Sauz : Bhai Shabbar Mustafa (Karachi)
at Imam Bargah Bait ul Qaim Brampton Canada ...

Browse more videos

Browse more videos