[Karaoke] KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU - Phạm Duy (Thơ Minh Đức Hoài Trinh)

7 năm trước
[Karaoke] KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU
Sáng tác: Phạm Duy
Thơ: Minh Đức Hoài Trinh

Được khuyến cáo