6 năm trước

Ngạc nhiên với sự thay đổi của 10 vật dụng trong gia đình qua hàng thế kỷ

Khám Phá Bí Ẩn
Bạn đã bao giờ thắc mắc những vật dụng quen thuộc chúng ta hay dùng hàng ngày trông như thế nào khi mới được phát minh ra chưa? Khám Phá Bí Ẩn là ...

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video