Em tập lái ô tô - Nhạc thiếu nhi vui nhộn - Bí bò bí bo Em tập lái ô tô

7 năm trước
Mời các bé xem bài hát EM TẬP LÁI Ô TÔ thật vui nhộn
Lời bài hát: Em tập lái ô tô
Bí bo, bí bo em tập lái ô tô.

Bí bo, bí bo sau này em lớn.

Em lái xe đón cô. Bí bo, bí bo em tập lái ô tô.

Bí bo, bí bo sau này em lớn.

Em lái xe đón cô. Bí bo, bí bo em tập lái ô tô.

Bí bo, bí bo sau này em lớn.

Em lái xe đón cô. Bí bo, bí bo em tập lái ô tô.

Bí bo, bí bo sau này em lớn.

Em lái xe đón cô. Bí bo, bí bo em tập lái ô tô.

Bí bo, bí bo sau này em lớn.

Em lái xe đón cô. Bí bo, bí bo em tập lái ô tô.

Bí bo, bí bo sau này em lớn.

Em lái xe đón cô..

Duyệt thêm video