6 years ago

Problem hi yahi hai ke Imran Khan ko Siasat nahi kerni ati aur woh Pakistan ki Adaltun per Aitemaad ker laite hain - Moeed Pirzada, Arshad Sharif

France2