Phạm Duy (2): "Cuối cùng VN mới là nơi để tôi về, sống chết với quê hương!"

7 years ago
Phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Duy, cây đại thụ âm nhạc Việt Nam - PHẦN 2:
"Cuối cùng thì Việt Nam mới là nơi để tôi về, để sống chết với quê hương!"

Recommended