6 years ago

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận xét như thế nào về ông Ngô Kỷ?

Pho Bolsa TV
Pho Bolsa TV
Ông Nguyễn Mạnh Cường nói về ông Ngô Kỷ: "Nếu gọi Bolsa là một sân khấu Broadway của người Việt hải ngoại, thì ông Ngô Kỷ là một nhà đạo diễn độc lập và mang rất nhiều màu sắc."

Browse more videos

Browse more videos