7 years ago

Bara dushman bana phirta hai jo bachon se larta hai

Nawaz Aslam