Kasam Tere Pyar Ki 23rd August 2016 "U me aur Tv 23rd August 2016 "Rishi Tanu Ka Faceoff Rishi ne Kiya gussa"

  • 8 years ago
Kasam Tere Pyar Ki 23rd August 2016 "U me aur Tv 23rd August 2016
"Rishi Tanu Ka Faceoff Rishi ne Kiya gussa"
Kasam Tere Pyarki
Sharad Malhotra
Kratika Senger
Rishi
Tanu